Velkommen til Hjælpemidler for Handicappede A/S

 

Vores hovedopgave er at tilbyde enkle og effektive hjælpemidler,

som kan lette hverdagen og give tryghed og livskvalitet til blinde

og svagsynede.

 

Hos os finder du et bredt udvalg hjælpemidler, som er specielt

udviklet til at hjælpe blinde og svagtseende til en aktiv og

selvhjulpen hverdag.