Brugervejledning til TimeVox HMI: 109643

Brugervejledning til TimeVox HMI: 109643

 1. Beskrivelse af TimeVox

TimeVox er et dansktalende bord-/lommeur med indbygget vækkeurs funktion. Uret kan indstilles til at fortælle klokken på 2 forskellige måder:

  • Digital tid

Eksempel på digital tid: Klokken er 15.15

  • ”Gammeldags” tid

Eksempel på gammeldags tid: Klokken er kvart over tre om eftermiddagen

Eksempel på gammeldags tid: Klokken er kvart over tre om eftermiddagen

Uret leveres som standard på ”gammeldags” tid

Uret har 3 knapper på fronten, hvoraf ”taleknappen” i øverst venstre hjørne er den eneste lettilgængelige knap. Til højre for taleknappen er 2 nedsænkede knapper, som kun kan aktiveres ved brug af en spids genstand (kuglepen, tændstik osv.).

Nederst på fronten bag perforeringen er urets højttaler placeret.

I bunden af uret ved højttaleren er det muligt at justere lydstyrken. For at gøre dette skal du skrue på den lille skrue ved hjælp af en lille fladkærvet skruetrækker.

 

 1. Hvordan bruges TimeVox

Ved at trykke kort på knap A, får du at vide hvad klokken er.

Ved at trykke og holde knap A nede indtil den annoncerer en ugedag, vil uret meddele den aktuelle ugedag, dato og måned og evt. alarmtidspunkt, hvis alarmen er aktiveret.

 1. Indstilling af tid og alarm

OBS: For at indstille alarm, tid og dato, skal der bruges en spids genstand til at trykke på hhv. knapperne ”B” og ”C”.

For at aktivere eller deaktivere alarmen trykkes på knappen ”C”. Uret annoncerer for hvert tryk om ”alarmen er slået til” eller om ”alarmen er slået fra”.

Ved at trykke på knap ”B” kommer du nu ind i menuen, hvor det er muligt at indstille alarmtidspunkt, tid og dato (Gælder også ved skift mellem sommer/vintertid).

 1. indstillingsmulighed er ”Alarm timer”.
 2. indstillingsmulighed er ”Alarm minutter”.
 3. indstillingsmulighed er ”Alarmsignal”.
 4. indstillingsmulighed er ”Tidsindstilling timetal”
 5. indstillingsmulighed er ”Tidsindstilling minuttal”
 6. indstillingsmulighed er ”Datoindstilling” (ugedag)
 7. indstillingsmulighed er ”Datoindstilling” (månedsdag)
 8. indstillingsmulighed er ”Måned”
 9. indstillingsmulighed er ”Årstal” For hver indstillingsmulighed er det muligt at ændre værdien. Med knap ”B” øger du værdien og med knap ”C” mindsker du værdien. For at gå til næste indstillingsmulighed trykkes på knappen ”A”. Ønsker du ikke at ændre en indstilling trykkes blot på knap ”A” for at gå videre.

De redigerede indstillinger er gemt når uret afgiver 2 ”bib” lyde. Dette sker enten ved:

 1. at der ikke trykkes på nogle knapper i lidt over et minut.
 2. at trykke på knap ”A” gentagne gange indtil uret afgiver 2 ”bib” lyde.
 3. at trykke og holde knap ”A” nede indtil det afgiver 2 ”bib” lyde.
 4. Justering af lydstyrke
 
   

 

I bunden af TimeVox (modsat ende af ”taleknap”) findes en lille tilbagetrukket skrue til justering af lydstyrken. Benyt en lille fladkærvet skruetrækker.

Bemærk: For at høre mærkbar forskel på lydstyrken, skal der drejes op til flere gange på skruen.

 1. Skift mellem digital-/gammeldags tid            

Gammeldags tidsannoncering:

Den sorte ”jumber” skal sættes på de 2 ben til højre.

(Standard indstilling)

 

 

         

       
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at skifte mellem digital-/gammeldags tidsannoncering, skal de 3 skruer på bagsiden skrues af og du kan nu fjerne fronten.

 

Som vist på billedet er det nu muligt at flytte den sorte ”jumber” alt efter om man ønsker en digital eller gammeldags tidsannoncering.

 

Ønskes gammeldags tidsannoncering (som er standard) skal jumperen sidde på 2 de ben til højre. Ønsker man digital tidsannoncering skal jumberne hives op og sættes ned over de to ben til venstre.

 

Bemærk: Man kan ikke få stød ved at røre de elektroniske dele

 

 

 1. Batteriskift

 

For at skifte batteri i TimeVox, skal de 3 skruer på bagsiden skrues af og fronten fjernes.

Med fronten afmonteret, er det nu muligt at udskifte de 2 AAA batterier som er monteret i en batterikasse. Udskiftes batterierne indenfor ca. 45 sekunder fastholdes tid og dato som før batteriskift. Skulle der gå lidt længere tid med udskiftningen, vil uret blive nulstillet og du vil høre 2 ”bib” når du trykker på taleknappen første gang. Er det tilfældet skal uret indstilles på ny og der henvises til punkt 3, hvor tidsindstilling er beskrevet.

 

 

 1. Generelt

 

 • TimeVox er ikke vandtæt. Bør holdes væk fra vand og fugt.

(garanti bortfalder ved fugt og væskeskader)

 • Uret er udstyret med 2 AAA batterier som let kan udskiftes.

(Begynder uret at opføre sig underligt, sige underlige lyde, miste tid osv., er det ofte tegn på der skal skiftes batterier)

 

 

 

Har du spørgsmål eller problemer med dit TimeVox , er du velkommen til at kontakte

 

Vi træffes på telefon 98 95 42 44 eller

Brugervejledning til TimeVox HMI: 109643 Read More »