Helen døvblindeur og vækkeur

HMI 102916
DKK 3.000,00
inkl. moms
92-8011
Beskrivelse
Beskrivelse
Helen er et ur, vækkeur, stop- og minutur for døvblinde.
Opkaldt efter den blinde og døvstumme amerikanske forfatter Helen Keller (1880-1968) *).

Med Helen få du et multifuktionsur, som kan indstilles og aflæsses via vibrationer. Dermed er dette ur ikke blot tilgængelig for døvblinde, men kan også være en alternativ løsning for dem, som ønsker en mulighed for at aflæse sit ur, uden at forstyrre andre.

Sådan aflæses uret via vibrationerne:

De 3 midterste taster på urets frontside bruges til at aflæse det aktuelle klokkeslæt. Med den øverste tast få du timerne, med den midterste tast udlæses antal 10-minutter, og med den nederste tast få du udlæst minutterne. – En lang vibration stå for 5 enheder, og en kort for én enhed, og ingen vibration betyder nul.
Eksempelvis udlæses klokkeslæt 7:54 således:
Øverste tast: lang, kort, kort; = 5+1+1 = 7 timer.
Midterste tast: Lang; = 5 gange 10 min = 50 minutter.
Nederste tast: Kort, kort, kort, kort; =1+1+1+1 = 4 min.

Uret indstilles også med de 3 fronttaster. Således kan man nøjes at stille på minutterne, f.eks. hvis indstillingen blot skal justeres med et par minutter.

Uret omstiller ikke automatisk ved skift mellem sommer- og vintertid, og heller ikke ved skift af tidszonen.

Helen som vækkeur:

Den lille knap i toppen af uret er selectknappen til at indstille de tre funktionsområder (ur, vækkeur og minutur). Vækkeuret indstilles på samme måde som uret. – På alarmtidspunktet aktiveres den indbyggede vibrator, og evt. den medfølgende og særlig kraftige sengevibrator. Alarmen slukker, hvis der ikke trykkes en tast, efter ét minut.
Efter indstilling af et nyt vækketidspunkt, er vækkeuret automatisk aktiveret. Ellers kan den aktiveres/deaktiveres med de 2 piletaster på frontsiden.

Minutur:

Helens 3. funktion er et minutur:

Minuturet kan indstilles op til 59 minutter. Hertil bruges de 2 nederste taster af de 3 indstillingstaster på frontsiden. Efter indstillingen aktiveres minuturet med et tryk på højre pil. Når minuturet er i gang, kan ”rest-tiden” aflæses med de 2 indstillingstaster til minuturet.

Talesyntese:

Det er muligt at aktivere en dansk talesyntese, som parallel med vibrationssignalerne fortæller de samme informationer. Således kan en hjælper følge med     brugeren. Særlig praktisk ved indlæring og træning af nye brugere. –

Helen vejer omkring 60 g, og er på størrelsen af et kreditkort. Den kan tages med overalt, og du behøver ikke en gang at tage den op af lommen, når du vil aflæse tiden. – De genopladelige batterier lades med den medfølgende USB-lader, og har du også sengevibratoren med på rejsen, kan du være sikker på, at du vågner til tiden. Sengevibratoren forsynes af 4 AA-batterier.

USB-forbindelsen tillader også, at du, din hjælper eller din forhandler kan foretage særlige tilpasninger til dig. F.eks. hvis vibrationssignalerne er for hurtigt til dig, kan disse justeres, både mht. længden, og deres indbyrdes afstand.

Er du bekendt med de øvrige produkter fra Bones, så vil du hurtigt finde lighederne mellem Milestone-serien og Helen, Selv om det er 2 forskellige produkter.
Det er vigtigt, at du ikke forsøger at tilslutte et hovedtelefon i stikket forneden, som hos Milestone er hovedtelefonstikket, da dette stik på Helen bruges til sengevibrator, som har brug for et kraftigt aktiveringssignal, som hovedtelefoner ikke kan tåle.

Helen er nu en erstatning for de tidligere anvendte punktvækkeur med vibrator, HMI 11916 , som vi ikke kunne skaffe i flere måneder.

*) Du kan få mere at vide om Helen Keller i bogen ”Mit livs historie”, en selvbiografi. Bogen blev indlæst i 1974, og kan lånes hos NOTA. OBS: Hos NOTA kræves en lånertilladelse, ellers kan du spørge nærmeste folkebibliotek.